Studiespesialisering Vg1

Vg1 er felles for alle på studiespesialisering. Dette gir et godt grunnlag for elevene til å bli godt kjent med klassen sin.

På Vg1 skal du gjennom følgende fellesfag, tilsammen 30 timer:

  • Norsk
  • Naturfag
  • Samfunnsfag
  • Geografi
  • Kroppsøving
  • Matematikk (1P eller 1T)
  • Engelsk
  • Fremmedspråk (Tysk 2, fransk 2 eller spansk 1 eller 2)