Studiespesialisering Vg1

Vg1 er felles for alle på studiespesialisering. Dette gir et godt grunnlag for elevene til å bli godt kjent med klassen sin.

Det spesielle på Nannestad videregående skole er Newton Realfagsenter. Les mer om Newton Realfagsenter her.

På Vg1 skal du gjennom følgende fellesfag, tilsammen 30 timer:

  • Norsk
  • Naturfag
  • Samfunnsfag
  • Geografi
  • Kroppsøving
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Tysk, fransk eller spansk