Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3

Dette programområdet gir deg generell studiekompetanse. Det gir deg grunnlag for å søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter, for eksempel innen litteratur, kultur, fremmedspråk, samfunnsfag og økonomi.

Vi ønsker å gjøre elevene bedre forberedt til videre universitets- og høyskolestudier, i inn- og utland. Skolen har derfor et bredt faglig tilbud innen språk, samfunnsfag og økonomi. 

Skolen har en unik beliggenhet ved at den ligger så nær Gardermoen, landets hovedflyplass, og gir oss nær ubegrensede muligheter. Hovedflyplassen åpner blant annet for et stort arbeidsmarked og gir oss et internasjonalt perspektiv, og åpner for samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Skolen satser offensivt på internasjonalisering, blant annet via deltagelse i internasjonale prosjekter. Nannestad videregående samarbeider med skoler i Frankrike, Tyskland og Spania. Skolen har også innledet et samarbeid med Mentaskoli Borgarfjordar på Island, innenfor fagene norsk, historie og sosiologi. 

Skolen tilbyr fremmedspråkene tysk (nivå 2), fransk (nivå 2) og spansk (nivå 1 og 2).

Skolen har, som en av to skoler i Norge, blitt tildelt eTwinnings europeiske kvalitetsmerke. eTwinning er en digital plattform som formidler kontakt mellom elever og europeiske land. 

Samfunnsfag- og økonomifagene er populære fag. Vi legger vekt på å gi elevene en grunnleggende samfunnsforståelse og kompetanse som er nyttig både i andre fag og videre utdanning. 

Ønsker du å forstå de store samfunnsspørsmålene? Hvorfor stater går til krig? Hvorfor økonomien svinger? Hvorfor noen blir kriminelle? Hvorfor Norge ikke er med i EU? Kan vi stole på spørreundersøkelser? I samfunnsfag og økonomifagene kan du få svar på store og små spørsmål som preger dagens samfunnsforhold, både nasjonalt og internasjonalt.

På Språk, samfunnsfag og økonomi jobber du en del tverrfaglig. Dette betyr at du kan jobbe med en oppgave i flere fag. 

 

Programfag i Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2
Historie og filosofi 2*
Rettslære 2
Markedsføring og ledelse 2
Politikk og menneskerettigheter
Psykologi 2
Reiseliv og språk 2
Samfunnsfaglig engelsk*
Toppidrett 2
Økonomi og ledelse*
Fremmedspråk nivå 3*

*Vi tar forbehold om at det er mer enn 10 elever for å opprettholde tilbud i enkelte programfag.

Fellesfag i Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3
Norsk
Historie
Religion og etikk
Kroppsøving
Fremmedspråk**

**Elever som ikke har hatt annet fremmedspråk i ungdomskolen må ha dette faget i tre år. Dette kommer istedenfor et valgfritt programfag.