Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2

Vg2 studiespesialisering gir deg to valg: realfag eller språk, samfunn og økonomi. Velger du språk, samfunn og økonomi bør du være interessert i kultur- og samfunnsforhold, og eventuelt ha anlegg for språk.

Vi ønsker å gjøre elevene bedre forberedt til videre universitets- og høyskolestudier, i inn- og utland. Skolen har derfor et bredt faglig tilbud innen språk, samfunnsfag og økonomi. 

Skolen har en unik beliggenhet ved at den ligger så nær Gardermoen, landets hovedflyplass, og gir oss nær ubegrensede muligheter. Hovedflyplassen åpner blant annet for et stort arbeidsmarked og gir oss et internasjonalt perspektiv, og åpner for samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Skolen satser på internasjonalisering, blant annet via deltagelse i internasjonale prosjekter. Nannestad videregående samarbeider med skoler i Frankrike, Tyskland og Spania.  Skolen har også innledet et samarbeid med Mentaskoli Borgarfjordar på Island, innenfor fagene norsk, historie og sosiologi. 

Skolen tilbyr fremmedspråkene tysk (nivå 2), fransk (nivå 2) og spansk (nivå 1 og 2).

Skolen har, som en av to skoler i Norge, blitt tildelt eTwinnings europeiske kvalitetsmerke. eTwinning er en digital plattform som formidler kontakt mellom elever og europeiske land. 

Samfunnsfag- og økonomifagene er populære fag. Vi legger vekt på å gi elevene en grunnleggende samfunnsforståelse og kompetanse som er nyttig både i andre fag og videre utdanning. 

Ønsker du å forstå de store samfunnsspørsmålene? Hvorfor stater går til krig? Hvorfor økonomien svinger? Hvorfor noen blir kriminelle? Hvorfor Norge ikke er med i EU? Kan vi stole på spørreundersøkelser? I samfunnsfag og økonomifagene kan du få svar på store og små spørsmål som preger dagens samfunnsforhold, både nasjonalt og internasjonalt.

På Språk, samfunnsfag og økonomi jobber du en del tverrfaglig. Dette betyr at du kan jobbe med en oppgave i flere fag. 

 

Programfag i Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2
Sosiologi og sosialantropologi
Historie og filosofi 1*
Rettslære 1
Samfunnsøkonomi 1*
Markedsføring og ledelse 1
Reiseliv og språk 1
Psykologi 1
Internasjonal engelsk*
Toppidrett 1

Vi tar forbehold om at det er mer enn 10 elever for å opprettholde tilbud i enkelte programfag.

Fellesfag i Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2
Norsk
Matematikk (2P eller S1)
Historie
Fremmedspråk
Kroppsøving