Realfag Vg3

Realfag Vg3 bygger videre på de valgte programfagene på Vg2.

Les mer om realfag på Vg2 her.

 

Programfag i realfag vg3
Matematikk R2
Matematikk S2
Fysikk 2
Kjemi 2
Biologi 2*
Toppidrett 2

*Vi tar forbehold om at det er mer enn 10 elever for å opprettholde tilbud i enkelte programfag.

Fellesfag i realfag Vg3
Norsk
Historie
Religion og etikk
Kroppsøving
Fremmedspråk**

**Elever som ikke har hatt annet fremmedspråk i ungdomskolen må ha dette faget i tre år. Dette kommer istedenfor et valgfritt programfag.