Realfag Vg2

Vg2 studiespesialisering gir deg to valg - realfag eller språk, samfunn og økonomi. Har du interesse, evner og anlegg for matematikk og realfag, bør du velge dette!

Med realfag er du godt rustet for et framtidig arbeidsliv. Realfag gir deg mulighet til å studere og jobbe blant annet innenfor medisin, olje, miljø, forskning eller romfart. På Nannestad vil du møte et spennende realfagsmiljø som satser på praksisrettet undervisning som gjør deg godt rustet til videre studier og arbeidsliv.

Realfag gir deg gode muligheter til å påvirke og utvikle samfunnet vårt mot en bærekraftig framtid på mange områder.

På Nannestad videregående skole ønsker vi å gi en tilgjengelig og praksisrettet realfagsundervisning nært knyttet til behov i samfunn og næringsliv. Skolen tilbyr alle programfag som behøves for videre realfagsstudier, i tillegg til fagene teknologi- og forskningslære X og programmering og modellering X. Skolen satser på realfag, og prioriterer prosjekter med kvalitet som gir elevene et godt innblikk i fagenes benyttelse i videre arbeidsliv og studier.

I faget teknologi- og forskningslære 1 gjennomføres undervisningen i samarbeid med Forsvarets Flysamling Gardermoen og All Saints Academy i Florida. Temaer er aerodynamikk, luftfart og romfart. Vi satser på dette fagområdet fordi det gjenspeiler industrien som er etablert rundt Oslo lufthavn Gardermoen. Klassen reiser på en ukes studietur til partnerskapsskolen i Orlando, Florida, der de jobber med felles elevprosjekter, og de besøker blant annet NASA og Epcot. 

Skolen har et eget Newtonrom der elever tilbys praktisk og spennende realfagsundervisning med moderne utstyr og dyktige lærere. Hovedtema er programmering og fornybar energi. Vi tilbyr også grunnskolen ulike undervisningsmoduler på Newtonrommet, og vi er partnere i Nannestad kommunes realfagskommuneprosjekt.

Programfag i realfag Vg2
Matematikk R1
Matematikk S1
Fysikk 1
Kjemi 1
Teknologi- og forskningslære 1*
Biologi 1*
Toppidrett 1
Programmering og modellering X

*Vi tar forbehold om at det er mer enn 10 elever for å opprettholde tilbud i enkelte programfag.

Fellesfag i realfag Vg2
Norsk
Matematikk (S1 eller R1)
Historie
Fremmedspråk
Kroppsøving