IKT-servicefag Vg2

IKT-servicefag er et tilbud på Vg2 nivå for elever som har gjennomført Vg1, uansett utdanningsprogram.

Opplæringen er i stor grad praktisk rettet, og elevene får utfordringer og kompetanse, relatert til bl.a.

  • Windows
  • Microsoft server 2008
  • kurs
  • support
  • økonomi

Formål

IKT-servicefag skal bidra til å utvikle kompetanse innen drift og vedlikehold av IKT-systemer, og brukerstøtte i privat og offentlig virksomhet. Nyskapende og avansert bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi – IKT – kan bidra til konkurransedyktig og rasjonell ressursutnyttelse i privat og offentlig virksomhet. Mange kritiske funksjoner i samfunnet er helt avhengige av at IKT-systemene fungerer som de skal og brukes effektivt av kvalifisert personell. Opplæringen skal bidra til å sikre effektiv og stabil drift, medvirke til å utvikle kompetanse som kan fremme verdiskapning og skape mulighet for å utvikle virksomheten ved å støtte driften med IKT-systemer.

  • Opplæringen gir kunnskap om innkjøp, drift og vedlikehold av IKT-systemer.
  • Opplæringen skal legge vekt på samarbeid, selvstendig arbeid og praktisk bruk av kunnskap.

Godt arbeidsmiljø

Det sosiale er svært viktig på IKT-servicefag ved Nannestad vgs. Elevenes arbeidsmiljø er svært viktig. Da er det viktig at de har skikkelige gode stoler å sitte i, raske og kraftige pc.er, et godt tastatur for skriving (Microsoft ergonomic keyboard). Det er også viktig å ha sosiale samlinger for å bli kjent på flere måter.