Medier og kommunikasjon Vg3

Fellesfag Programfag
Historie (4t) Mediesamfunnet (5t)
Kroppsøving (2t) Medieuttrykket (5t)
Norsk (5t) Valgfritt programfag (2x5t)
Religion og etikk (3t)  

Valgfrie programfag

 

Kontaktpersoner

Per-Arne Brunvoll

Avdelingsleder Studiespesialisering og Medier og kommunikasjon

E-post Per-Arne.Brunvoll@nannestad.vgs.no

Tlf: 63996627

Tore Andre Ringvold

Lektor med tilleggsutdanning Medier og kommunikasjon

E-post Tore.Andre.Ringvold@nannestad.vgs.no

71246

Anne Kari Røise

Lektor med tilleggsutdanning

Medier og kommunikasjon

E-post anne.kari.roise@nannestad.vgs.no

Tlf: 63996677