Medier og kommunikasjon Vg1

Høstens første fotooppgave er motebilder på studio. Bla gjerne igjennom galleriet for å se flere elevarbeider fra vg1. 

På VG1 får du tilsammen 35 timer i gjennomsnitt per uke. Under finner du oversikt over fellesfag og felles programfag. 

Nannestad videregående skole tilbyr og både språkverksted og matteverksted dersom du skulle ha behov for litt ekstra hjelp eller veiledning i disse fagene.

Fellesfag Programfag

Norsk (4t)

Matematikk* (5t)

Engelsk (5t)

Naturfag (5t)

Fremmedspråk (4t)

Kroppsøving (2t)

Mediesamfunnet (5t)

Medieuttrykket (5t)

* I matematikk kan du velge mellom nivåene P eller T.

Mediefagene på vg1 består av to fag. Disse fagene bygges det videre på i vg2 og vg3.

Faget mediesamfunnet bygger på at mediene er blitt en viktig faktor i samspillet mellom individer og i samfunnsutviklingen. Medieutviklingen har åpnet opp for nye kommunikasjons- og arbeidsformer i mediebransjen, som ellers i samfunns- og arbeidslivet. Faget skal bidra til økt kunnskap om medieyrker, fremme elevenes kunnskaper om mediebruk og mediepåvirkning - samtidig skal opplæringen legge til rette for for å utvikle selvstendighet, samarbeidsevne og kritisk vurderingsevne. 

Faget medieuttrykk bygger på at medieuttrykk er viktige som kulturbærere i dagsens samfunn og legger premisser for kommunikasjon mellom individer, i grupper og i offentligheten, og for identitetsutvikling. Faget har som mål å fremme kyndig og kritisk mediekommunikasjon i offentlige og private rom. Faget skal blant annet bidra til økt bevissthet om kvalitet, design, budskap. Faget skal videre bidra til å utvikle omstillingsdyktige elever som kan skape tradisjonelle og nye mediebudskap for ulike kanaler. 

Kontaktpersoner

Per-Arne Brunvoll

Avdelingsleder Studiespesialisering og Medier og kommunikasjon

E-post Per-Arne.Brunvoll@nannestad.vgs.no

Tlf: 63996627

Per Balch-Barth

Lærer

Medier og kommunikasjon

E-post per.balch-barth@nannestad.vgs.no

Tlf: 63996733/92221046

Ann Kristin Ullerud Lind

Lærer

Medier og kommunikasjon

E-post Ann.Kristin.Ullerud.Lind@nannestad.vgs.no

Tlf: 63996675

59523

Anders Malmø

Lærer

Medier og kommunikasjon

E-post Anders.Malmo@nannestad.vgs.no