Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon er fremtidens skole, og er et helt nytt og spennende studietilbud til deg som ønsker et fullverdig studieløp med generell studiekompetanse.

Moderne vei til videre studier og arbeidsliv

Medier og kommunikasjon henter det beste fra ordinær studiespesialisering og fra den tradisjonelle medieutdannelsen. Programmet bygger på at mediene blir en alt viktigere faktor i samspillet mellom individer og samfunnsutvikling. En rask utvikling som allerede har åpnet for nye kommunikasjonsmåter- og arbeidsformer i hele samfunnet og i arbeidslivet.

Moderne utsyr og bruk av nye digitale kommunikasjonsflater.

Skolen har profesjonelle studioer; fotostudio, TV/filmstudio og lydstudio. I tillegg har vi det nyeste innen medieutstyr, bla. videokameraer, digitale fotoapparater, lydutstyr og drone. Du får installert aktuell programvare for design, foto, film, radio og journalistikk.

Nannestad vgs er en av de store medieskolene i landet. Derfor har vi også lærere med ulike spesialfelt innenfor mediebransjen. Som elev vil du få undervisning i film, TV, design, grafisk design, journalistikk og foto av faglig dyktige lærere.

To store felles programfag

Våre store felles programfag er medieuttrykk og medier og samfunn. Begge fagene går over tre år. Det blir en naturlig fordypning som er viktig for fremtidens skole og dekker den kompetansen elevene trenger i et samfunn- og arbeidsliv etter skolen.

Fagspesifikk kompetanse.

Kompetanse i å lære.

Kompetanse i å utforske og skape.

Kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta.

Opplæringen i det felles programfaget medieuttrykk skal gi eleven kompetanse i å vurdere og produsere medieuttrykk. Kunnskap om hvordan virkemidler og fortellerteknikker brukes for å målrette et mediebudskap innen journalistikk, reklame, informasjon og underholdning står sentralt i opplæringen. Opplæringen skal fremme idéskaping og bidra til å utvikle elevens uttrykksreportoar. Videre skal opplæringen gi eleven kompetanse for å gjennomføre produksjonsprosesser etter regler for helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen i mediesamfunnet skal fremme elevens kunnskaper om mediebruk og mediepåvirkning. Opplæringen skal også gjøre eleven i stand til å holde seg orientert i samfunnet. Forståelse for medieutvikling og kompetanse i å se sammenhenger mellom mediepolitikk og medienes rolle i samfunnsutviklingen lokalt, nasjonalt og internasjonalt, er også sentralt. Videre skal opplæringen legge grunnlag for å vurdere medienes rolle, mediemakt og kulturell innflytelse. Kunnskap om tradisjonelle og nye arbeidsformer i mediebransjen gjennom praktisk medieproduksjon er også en del av faget.

Velkommen til oss.

Inntaket til videregående skole har søknadsfrist 1. mars. Søk på vilbli.no

Høsten 2020 står lærerne på Nannestad videregående skole klare til å ta i mot deg!