Idrettsfag

Idrettsfag gir deg alle muligheter til spennende og lærerike opplevelser, faglig og sosial utvikling, en variert skolehverdag, samtidig med at du får generell studiekompetanse.

Ved idrettsfag på Nannestad får du prøve deg i både tradisjonelle og nye idretter, og det er spennende turer og aktiviteter knyttet opp til hvert trinn. Vi har engasjerte og dyktige lærere, med høy kompetanse, som er tett på elevene, og som er opptatt av å skape et trygt og godt læringsmiljø for elevene.

Når du går på idrettsfag får det en treningsøkt flere dager per uke. Du får mulighet til å utvikle deg i din idrett, eller delta i allsidig trening. Vi legger til rette for at elevene våre skal få maksimalt utbytte av studier og idrett.

Idrettsfag på Nannestad er noe for deg som er glad i aktivitet, som liker å være på tur og som ønsker en variert og lærerik skolehverdag. 

Vi tilbyr programfagene bredde, topp og friluftsliv. 

Bredde

Her får elevene prøve ut ulike idretter, elevene kan velge mellom bredde ball og bredde basis. Innenfor bredde ball kan elevene fordype seg i sin egen idrett som for eksempel fotball og håndball. Innen bredde basis legges det hovedvekt å utholdenhet og styrke, men det vil i tillegg bli innslag av idretter ut fra elevenes behov og ønsker.

Topp

Elevene som velger toppidrett får muligheten til å videreutvikle seg og til å satse målrettet mot idretten sin. Et viktig element her er ressurstrening og forebyggende trening. Skolen er fleksibel med løsninger for å tilrettelegge for din idrett. Vi har bred idrettskompetanse og samarbeider med idrettsmiljøene til elevens beste. Vi tilbyr toppidrett innen fotball, håndball og langrenn/skiskyting. Vi tilrettelegger for andre idretter etter avtale med skolen.

Friluftsliv

Vi har de senere årene hatt suksess med å tilby friluftsliv som programfag. Ved å velge friluftsliv vil du få delta på flere friluftsturer i løpet av året. Du lærer å planlegge og gjennomføre turer i ulike naturmiljøer. Du kan være med på snøhuleutgraving, kanoturer og leirdueskyting for å nevne noe. Vi samarbeider også med lokale turlag. Friluftsliv kan velges på Vg2 og Vg3. 

Programfagene toppidrett og friluftsliv kan også velges av elever som går studiefaglig retning.

Fysioterapeut

Skolen har egen fysioterapeut knyttet til idrettsavdelingen. Her kan du få undersøkelse, opptrening og veiledning i forbindelse med skadeforebygging.

Godt miljø

Elevene ved idrettsfag opplever mye sammen, både faglig og sosialt, gjennom skole, trening og turer. Treningsleiren for Vg3-elevene til Lanzarote er et høydepunkt hvert år. Lærerne er svært bevisste på at et godt miljø skaper gode betingelser for læring. Elevundersøkelsen viser også svært god trivsel.

 

Inntaket til videregående skole har søknadsfrist 1. mars. Søk på vilbli.no

Høsten 2020 står lærerne på Nannestad videregående skole klare til å ta i mot deg!