Visjon og pedagogisk profil

Grunnlaget for en god fremtid.

  • Inkluderende
  • Engasjerende
  • Nytenkende

Nannestad videregående skole har en unik beliggenhet ved at den ligger så nær Gardermoen, landets hovedflyplass, og de muligheter den gir. Hovedflyplassen åpner for et stort arbeidsmarked og gir oss et internasjonalt perspektiv. Beliggenheten, sammen med et moderne skolebygg, gir rammene for vår profil.

Vi mener at estetikk uttrykt gjennom et flott skolebygg kombinert med god struktur og orden bidrar til sosial og faglig læring.

Vi er en inkluderende skole som setter krav til deg.

Nannestad videregående skole har et bredt spekter av opplæringstilbud (jfr. Våre seks utdanningsprogram). Tyngdepunktet ligger på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Det er viktig for oss å drive en realistisk yrkesopplæring for å utdanne arbeidskraft tilpasset arbeidsmarkedet. Vi legger vekt på et godt samarbeid med næringslivet.

Vi tar tilpasset opplæring på alvor ved at vi har gode praktiske tilbud samtidig som vi har en offensiv satsing på realfag ( Newton Realfagsenter Nannestad) samt på internasjonalisering. Elever som velger språk får opplæring med moderne metodikk og turer til det landet hvor språket snakkes.