Newton realfagsenter

Nannestad videregående skole er den første skolen i Akershus med eget Newtonrom. Et Newtonrom er et vitensenter hvor skoleelever kan komme og få opplæring og praktisk erfaring med noen utvalgte spennende realfagsemner (moduler). Modulene er i hovedsak tilpasset elever i den videregående skolen og i ungdomsskolen.

Fra reåpningen i februar 2013 fikk alle elevene tilbud om Lego Education. Elevene jobber med fornybar energi ved å bruke avansert Lego til å bygge vindmøller og solceller. Lego i fysikktimen.

Skolen har tidligere kjørt modulene: CSI (kriminalteknikk med DNA), Verdensrommet, Bygg en vindmølle, Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon

Newton er en nasjonal satsning forankret i Utdanningsdirektoratet som administreres av stiftelsen First Scandinavia. Initiativet har utgangspunkt i næringslivet (Microsoft og StatoilHydro er blant initiativtakerne). Formålet er å styrke realfagsundervisningen i norsk skole. I Utdanningsdirektoratets realfagssatsning har Newton fått status som "et prosjekt med fokus på regional satsning i realfag i alle fylker, med særskilt vekt på å styrke utstyrssituasjonen i skolen, samt utvikle lokal samhandling mellom utdanning og næringsliv."

Det legges stor vekt på at betydningen og anvendelsen av realfagene skal gjøres synlig gjennom praktiske aktiviteter. Newton-rommet skal gjøres tilgjengelig og skal fungere som ressurssenter i en lokal skolekrets, både når det gjelder utstyr og lærerressurs. Vi tenker oss her hele Romerike som vår lokale skolekrets. Newton Realfagsenter Nannestad er heleid av Nannestad videregående skole, men takket være et godt samarbeid og bidrag fra Hafslund, OSl og Akershus Energi er prosjektet nå i drift.

Kontaktpersoner

387583

Theresa Myran

Avdelingsleder Studiespesialisering

E-post theresa.myran@nannestad.vgs.no

Tlf: 63996650 / 46479362

Runar Andreassen

Lærer Realfag

Realfag. Newton-lærer

E-post runar.andreassen@nannestad.vgs.no

Tlf: 63996740