Internasjonalt samarbeid

Internasjonalisering hjelper elevene til å bli bedre kjent med fremmedspråk, utvikle elevens globale forståelse og den globale kulturen. Den er også en stor motivasjonsfaktor og den letteste måten å åpne døra til våre klasserom for verden utenfor. Fordelene med internasjonalt samarbeid er mange. Vi er stolte over den jobben vi gjør på dette feltet.

Utviklingssamarbeid med Spania, Tyskland og Frankrike

Språk åpner dører står som et av formålene i Læreplanen. Videre står det at når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan mennesker lever og tenker. Språksamarbeidene er svært motiverende og lærerike for elevene.

Utviklingssamarbeid med Lycée Simone Veil

Språkutvekslingen med Frankrike har pågått i 7 år og er en del av et samarbeidsprosjekt med en klasse i Section Européenne ved vår partnerskoler Lycée Simone Veil i Valbonne. Samarbeider starter hvert år med et eTwinning-prosjekt på høsten og munner ut i en pedagogisk og kulturell utveksling i løpet av skoleåret. Utvekslingen er faglig forankret, både hva angår kompetansemålene i gjeldende læreplan for fremmedspråk II, og gjennom faglig opplegg under selve skolebesøket. Programmene varierer fra år til år, men legger alltid opp til at elevene får ta del i hverandres skolehverdag og nærmiljø. Elevene innlosjeres hos hverandre og får et godt innblikk i matkultur, levemåte og fritidsaktiviteter.

Utviklingssamarbeid med IES San Antonio

Skoleåret 2016/2017 kom vi i gang med et utvekslingssamarbeid med IES San Antonio de Benagéber, en videregående skole som ligger ca. 20 minutters kjøretid utenfor Valencia by i Spania. Utvekslingen består av en ukes opphold i Spania hvor de norske elevene bor hos hver sin vertsfamilie, samt en uke hvor de spanske elevene kommer på besøk til Norge og bor hjemme hos våre elever. I løpet av uka blir det arrangert mange ulike aktiviteter for å lære mest mulig om hverandres kultur. Vi besøker og deltar i undervisning på hverandres skoler, og vi drar på ekskursjoner og gjør mye sosialt.

Utviklingssamarbeid med Goethegymnasium Weimar

Nannestad videregående skole har siden 2015 etablert en samarbeidsavtale med Goethegymnasium Weimar/Tyskland. Weimar er en liten by, men med stor historisk og kulturell betydning. Vi deltar blant annet i undervisningen, i korøvelse og i sirkustrening. Aktiviteter på ettermiddagen spiller en viktig rolle i den tyske skolehverdagen. De norske elevene får her være sammen med de tyske elevene. Samarbeidet består av gjensidig utveksling. Dette gjør at alle blir bedre kjent med hverandres kultur, og elevene får maksimalt læringsutbytte i fremmedspråket sitt.

Hospitering i London for Barne- og ungdomsarbeiderfag

Nannestad videregående skole har et Erasmus-prosjekt som innebærer hospitering i London to uker for elever på Barne- og ungdomsarbeiderfag. Vi ønsker å styrke våre elever språklig og kulturelt for å bedre forstå og kommunisere med barn og foresatte med en annen bakgrunn enn norsk språk og kultur. Elevene får praksis i barnehage, skole, SFO og på fritidsklubber.

eTwinning

Nannestad videregående skole er den eneste eTwinning-skolen i Norge. Vi har blitt tildelt det europeiske eTwinning kvalitetsmerket hele åtte ganger. eTwinning er en digital plattform som formidler kontakt mellom elever fra ulike europeiske land. Les mer om det her.

 
Nannestad videregående skole er også en del av FN-sambandet. 
FN-sambandet

Kontaktpersoner

Torgrim Talleraas

Lærer

E-post Torgrim.Talleraas@nannestad.vgs.no

Anja Pietzuch

Lærer Studiespesialisering

Språk

E-post Anja.Pietzuch@nannestad.vgs.no

Anne-Lise Solheim

Lærer

E-post Anne-Lise.Solheim@nannestad.vgs.no

Tlf: 63996730