FYR

FYR: Fellesfag – Yrkesretting – Relevans er et nasjonalt prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet og en del av NyGIV-satsingen.

Hvorfor FYR?

Nannestad videregående skole prioriterer arbeidet med yrkesretting og relevans høyt. Tett samarbeid mellom felles- og programfaglærere bidrar til dette. Hovedfokus i fellesfagene er å øke antall elever som gjennomfører videregående opplæring. 

Flere av våre lærere og ledere har deltatt i nasjonale skolesamlinger i regi av Utdanningsdirektoratet. Tema på skoleringssamlingene er lærernes arbeid med yrkesretting og relevans i fellesfagene og skolens arbeid med å bygge kultur for yrkesretting, relevans og sammenheng i opplæringen på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Nannestad videregående skole har drevet med yrkesretting og FYR-arbeid i flere år og har gode resultater når det gjelder fullført og bestått på yrkesfaglige studieretninger. Vi samarbeider tett med Sam Eyde og Tangen videregående skole som er to skoler med stor fokus på FYR.