Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken formidler profesjonelle kunst- og kulturopplevelser til alle skoleelever Akershus. Elever og lærere kan påvirke hvilke arrangementer vi får.

Variert program

Hvert skoleår setter fylkeskommunen sammen et bredt kulturtilbud for elever i grunnskolen og den videregående skolen. Fylkeskommunen samarbeider tett med kommunene om ordningen i grunnskolene, hvor noe av tilbudet er i en fast abonnementsavtale, og noe kan bestilles av kommunene selv. De videregående skolene velger selv hva de ønsker fra en rikholdig meny. Elever og lærere kan påvirke hvilke arrangementer vår skole får. Ta kontakt med kulturkontakten.

Den kulturelle skolesekken har tilbud innen disse områdene:

  • Film
  • Scenekunst
  • Visuell kunst
  • Litteratur
  • Kulturarv
  • Musikk

Program og oppsysninger om arrangementene finner du på siden til Den kulturelle skolesekken.

 

Den kulturelle skolesekken

 

 

 

 

Kontaktperson

Roy Martin Kristiansen

Leder Læringssenteret

E-post Roy.Martin.Kristiansen@nannestad.vgs.no

Tlf: 63996633