Kontaktinformasjon

Skolens adresser og kontaktinfo til resepsjonen.

 

Besøksadresse:

Nannestad videregående skole
Smedstuvegen 2, 2030 Nannestad

 

Postadresse:

Nannestad videregående skole
Postboks 134, 2031 Nannestad

 

Fakturaadresse:

Akershus Fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 1160 Sentrum
0107 Oslo

 

Epost og telefon

post@nannestad.vgs.no / 63 99 66 00