Fravær

Elevskjemaer relatert til fravær.

Finn informasjon om fravær her.

Skjema for søknad om godkjenning av planlagt fravær finner du  her.

Søknadsskjema for utvidelse av fraværsgrensen finner du her.