Skolekort

Skolekort får du av læreren din litt etter skolestart. Har du mistet skolekortet, kontakt resepsjonen i 3. etasje.

Skolekortet fungerer som lånekort i læringssenteret og kan brukes til innloggin på printer.