Skolekort

Skolekort får du av læreren din litt etter skolestart. Har du mistet skolekortet, kontakt resepsjonen i 3. etasje.

Husk at skolekortet er et verdikort, og det koster 300,- for et nytt hvis du mister det.

Skolekortet fungerer som lånekort i Læringssenteret og kan brukes til innloggin på printer.