Lån og stipend

Utstyrsstipend, borteboerstipend, reisestipend med mer.

Søk om stipend når du får skoleplass

Du kan søke om støtte fra Lånekassen for neste skoleår dersom

  • du har kommet inn på førstevalget ditt på videregående skole
  • og har takket ja til plassen

Opptakene til videregående skole skjer tidligst i juli.

 

Kom du ikke inn på førstevalget?

Elever som ikke kom inn på førstevalget sitt på videregående skole, kan søke fra 1. august 2017.

Det er også lurt å vente med å søke til du er helt sikker på hvilken skole du skal gå på. Da slipper du å søke flere ganger.

Les mer om hvordan du søker om stipend og når du får pengene

 

Stipend i Lånekassen

  • Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få utstyrsstipend. Unntakene er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.  

Du må selv søke om stipend, og du kan søke først etter at du har fått skoleplass. Når du søker om stipend, vurderer Lånekassen om det er andre typer stipend du har rett til.

 

Slik søker du om stipend

Har du ungdomsrett og har søkt om opptak på vigo.no til en offentlig videregående skole? Da er det enklest å klikke seg direkte fra vigo.no til Lånekassens søknad, samtidig som du takker ja til skoleplassen på Vigo. Du finner også søknaden på Dine sider på lanekassen.no.

Du kan følge med på hvordan det går med søknaden din, på Dine sider.

 

Pass på hvis du har høyt fravær, endrer fag eller avbryter utdanningen

Du må melde fra til Lånekassen med en gang hvis du

  • slutter eller tar en pause i      utdanningen
  • bytter skole eller studieretning
  • flytter      hjem til foreldrene dine

Skolen melder fra til Lånekassen hvis du

  • har stort fravær
  • slutter i et fag
  • får fritak fra et fag

Hvis du har for stort fravær, slutter i fag eller får fritak for fag, kan det påvirke hvor mye stipend du får.

 

Skal du på utveksling?

Da må du sende inn bekreftelse fra skolen din i Norge og fra utvekslingsorganisasjonen. Du finner mer informasjon om utveksling i utlandet på Lånekassen sine nettsider.

Du finner mer informasjon om stipend og lån på lanekassen.no og på Lånekassen sin side på Facebook for deg på videregående skole.

 

Kontaktperson

Anne Margrethe Langerud

Rådgiver for Studiespesialisering, Salg, service og reiseliv, Påbygg og VG2 Restaurant- og matfag

E-post anne.margrethe.langerud@nannestad.vgs.no

Tlf: 63996622 / 41521664