Miljøarbeidere

Miljøarbeiderne er synlige og motiverende voksne i skolemiljøet som jobber aktivt for en trygg skolehverdag for alle.

Vi arbeider målrettet med skolens nulltoleranse mot mobbing, rus og vold. Vi jobber forebyggende og oppsøkende mot enkeltelever og grupper. Vi samarbeider med skolens helsesykepleier, rådgivere, NAV ungdomsveileder, PPT og OT (Oppfølgingstjenesten), som er en del av skolens elevtjenesteteam. 

Vi arrangerer og bidrar i forebyggende tiltak i form av aktiviteter ved skolen. 

 

Kontaktpersoner

Morten Østli Grønvold

Miljøarbeider

E-post Morten.Ostli.Gronvold@nannestad.vgs.no

Tlf: 90811585 / 63996748

Lill Johansen

Miljø- og servicemedarbeider

E-post Lill.Johansen@nannestad.vgs.no

Tlf: 46809051