Miljøarbeid

Vi miljøarbeidere ved Nannestad videregående skole:

  • arbeider med forebyggende skolemiljøarbeid
  • arbeider oppsøkende mot enkeltelever og grupper
  • er synlig og motiverende
  • er en del av skolens elevtjenesteteam
  • deltar og bidrar i forebyggende tiltak av ulike art - MOT-arbeid ved skolen
  • arbeider målrettet for nulltoleranse mot mobbing, rus og vold

Kontaktpersoner

Morten Østli Grønvold

Miljøarbeider

E-post Morten.Ostli.Gronvold@nannestad.vgs.no

Tlf: 90811585 / 63996748

Lill Johansen

Miljøarbeider/ servicemedarbeider

E-post Lill.Johansen@nannestad.vgs.no

Tlf: 46 80 90 51