Referere til kilder

Vi gir deg veiledning i bruk av kilder i en tekst. Hvordan du henviser og hvordan du lager en referanseliste/kildeliste.

Quiz-lenke for 1MOK 22/11-17

 Filmen er fra Søk & Skriv - et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Bergen.

 

Her er nyttige verktøy for hjelp til kildebruk

 

Her kan du faktasjekke nyheter

Colourbox.comCharacter with copyspace 3d [Bilde] (2014). Hentet fra http://www.colourbox.com