Fysioterapi

Hver tirsdag i 1. - 3. time kan alle elever få time med fysioterapeut Irene Sandholt.

Irene Sandholt er lærer for idrettsfag, men er også utdannet fysioterapeut. Hver tirsdag er hun tilgjengelig for elever i Nannestadhallen. Dette må avtales på forhånd. Idrettselever avtaler direkte med Irene, alle andre elever avtaler time med sin kroppsøvingslærer.

Fysioterapitilbudet på tirsdager er et tilbud gitt av skolen. Her kan du få undersøkelse, opptrening og veiledning i forbindelse med skadeforebygging.