Elevråd

Elevrådet tar opp saker som bidrar til en bedre skolehverdag. De samarbeider tett med skolens ledelse og fungerer som et bindeledd mellom elever og ledelse. Elevrådet arrangerer konserter og andre sosiale aktiviteter som skaper god stemning på skolen.

Funksjon

Navn

Klasse

Leder

Sigrid J. Herseth

    2STC

Nestleder

 Jørgen Ruud

2STA

Informasjonsansvarlig

Kristin Ervik Snortheim

1MKB

Økonomiansvarlig

Storm Sandum Kristiansen

   1MKA

Komiteansvarlig

Anna Hammer

3PB

Komiteansvarlig

Rikke Johanne Låveg Øvergård 

3STC   

Sekretær

Emilie Stakvik

2ID

Elevrådet har også en egen Facebook-side

Elevrådet på Facebook