Tilrettelegging på eksamen

 

I henhold til § 3-32 i forskrift til opplæringsloven skal elever med behov for særskilt tilrettelegging av eksamen kunne få lagt forholdene til rette silk at de kan få vist kompetansen sin. Tiltakene må være tilpasset behovene til eleven så godt som mulig.

Dersom du har behov for tilrettelegging på eksamen, må du søke om dette. Du kan søke om særskilt tilrettelegging ved eksamen under Mine søknader i VIS. Fristen for å søke særskilt tilrettelegging er 1. februar. Sammen med søknaden må du legge ved dokumentasjon som viser at du har behov for tilrettelegging. Dette kan være erklæring fra PPT, lege, psykolog, e.l.

Du vil i god tid før eksamen få skriftlig svar på om tilretteleggingen er innvilget. Avgjørelsen kan påklages.

Tilretteleggingen gjelder for eksamener inneværende skoleår og skal søkes på nytt ved behov påfølgende skoleår. Hvis en elev har hatt særskilt tilrettelegging som har vært dokumentert i tråd med kravene, trenger eleven ikke skaffe til veie ny dokumentasjon. Dette gjelder forhold som er av varig karakter.

Dersom du har spørsmål om særskilt tilrettelegging av eksamen, ta kontakt med assisterende rektor, Kersti Kelder.

Les mer:  https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/eksamen/eksamen-i-akershus/

 

Kontaktperson

Kersti Kelder

Assisterende rektor

E-post Kersti.Kelder@nannestad.vgs.no

Tlf: 63996651 / 95042155