Litteraturhenvisninger

Bygger videre på APA-veiledning utarbeidet av Læringssenter og bibliotek ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oppdatert: 5. januar 2017.

 

Henvisning til publikasjon med én forfatter

I teksten:

 • Skrive skrive skrive skrive. I følge Solberg (2017), er det fint å være statsminister
 • Skrive skrive skrive skrive. For mange er det fint å være statsminister (Solberg, 2017)  

I litteraturlisten:

 • Solberg, E. (2017). Endelig statsminister. Oslo: Aschehoug

 


 

Henvisning til publikasjon med to forfattere

I teksten:

 • Skrive skrive skrive skrive. I følge Michelet & Bang (2010), er håndtering av kilder vanskelig for noen elever, mens det er lett for andre
 • Skrive skrive skrive skrive. Håndtering av kilder er vanskelig for noen elever, mens det er lett for andre (Michelet & Bang, 2010)

I litteraturlisten:

 • Michelet, A., & Bang, P. (2010). Kildebruk i praksis. Oslo: Gyldendal

 


 

Henvisning til publikasjon med tre eller flere forfattere

I teksten:

 • Første henvisning: Skrive skrive skrive skrive. I følge Michelet, Bang og Williams (2011), er det viktig å vise hvor man har hentet kildene fra
 • Andre henvisning til samme dokument: Fortsette å skrive skrive skrive. I følge Michelet et. al. (2011), er det viktig å vise hvor man har hentet informasjon fra

I litteraturlisten:

 • Michelet, A., Bang, P., & Williams, S. T. (2008). Referansearbeid. Oslo: Gyldendal

 


 

Henvisning til institusjonsnavn

I teksten:

 • Skrive skrive skrive skrive. Et godt studiemiljø er viktig for å ha en god skolehverdag (Nannestad videregående skole, 2017)  

I litteraturlisten:

 • Nannestad videregående skole. (2017). Vår egen utgitte skolebok. Nannestad: Nannestad videregående skole

 


 

Henvisning til Bibelen eller andre hellige skrifter

I teksten:

 • I Paulus brev til efeserne finner vi flere eksempler på Guds nåde (Ef., 1 - 6, Bibelselskapet, 2011)

I litteraturlisten:

 • Får ikke innførsel i litteraturliste

 

Henvisning til personlig kommunikasjon

I teksten:

 • Skrive skrive skrive skrive. "Vi har hatt et høyt antall søkere til skolen vår" (Atle Solberg Berland, e-post, 10. oktober 2017) 
 • Skrive skrive skrive skrive. Rektor Atle Solberg Berland sier i en samtale 10. oktober 2017 at vi har hatt et høyt antall søkere til skolen vår.

I litteraturlisten:

 • Personlig kommunikasjon har viktige opplysninger i teksten og skal ikke føres i litteraturlisten. 

 


 

Henvisning til artikkel i trykt avis

Disse opplysningene trenger du: Artikkelens forfatter(e), publiseringstidspunkt, artikkeltittel, undertittel, avisens tittel, utgivelsessted og sidetall.

I teksten:

 • Skrive skrive skrive skrive. I følge Karlsen & Olsen (2015), er aviser et godt kildemateriale om man skal ha aktuell informasjon
 • Skrive skrive skrive skrive. Aviser er et godt kildemateriale om man skal ha aktuell informasjon (Karlsen & Olsen, 2015) 

I litteraturlisten:

 • Karlsen, A., & Olsen, B.  (2015, 1. mars). Aviser bør brukes mer som kilder: Dagsaktuelle kilder. Aftenposten, s. 6

 


 

Henvisning til artikkel i avis på internett

Disse opplysningene trenger du: Artikkelens forfatter(e), publiseringstidspunkt, artikkeltittel, undertittel, avisens tittel, URL

I teksten:

 • Skrive skrive skrive skrive. I følge Karlsen & Olsen (2015), er aviser et godt kildemateriale om man skal ha aktuell informasjon
 • Skrive skrive skrive skrive. Aviser er et godt kildemateriale om man skal ha aktuell informasjon (Karlsen & Olsen, 2015) 

I litteraturlisten:

 • Karlsen, A., & Olsen, B.  (2015, 1. mars). Aviser bør brukes mer som kilder: Dagsaktuelle kilder. Aftenposten. Hentet fra http://www.aftenposten.no/artikler/aviser_bor_brokes_mer_som_kilder

 


 

Henvisning til artikkel i trykt tidsskrift

Disse opplysningene trenger du: Artikkelens forfatter(e), publiseringstidspunkt, artikkeltittel, undertittel, tidsskriftets tittel, årgang/bind/år, sidetall

I teksten:

 • Skrive skrive skrive skrive. I følge Tullerud (2015), er tidsskrifter et greit kildemateriale om man skal ha utdypende informasjon
 • Skrive skrive skrive skrive. "Tidsskrifter er et greit kildemateriale om man skal ha utdypende informasjon," skriver Tullerud (2015)

I litteraturlisten:

 • Tullerud, I.  (2015). Finn informasjon i tidsskrifter. Norsk tidsskrift for utveksling av informasjon, (3), 5-9

  

Henvisning til artikkel i elektronisk tidsskrift

Disse opplysningene trenger du: Artikkelens forfatter(e), publiseringstidspunkt, artikkeltittel, undertittel, tidsskriftets tittel, årgang/bind/år, sidetall, URL

I teksten:

 • Skrive skrive skrive skrive. I følge Tullerud (2015), er tidsskrifter et greit kildemateriale om man skal ha utdypende informasjon.
 • Skrive skrive skrive skrive. "Tidsskrifter er et greit kildemateriale om man skal ha utdypende informasjon," skriver Tullerud (2015)

I litteraturlisten:

 • Tullerud, I.  (2015). Finn informasjon i tidsskrifter. Norsk tidsskrift for utveksling av informasjon, (3), 5-9. Hentet fra http://informasjonsutveksling.no 

 

Henvisning til Wikipedia-artikkel

Følgende informasjon må med: Tittel på artikkel, undertittel, publiseringstidspunkt, hentet dato, URL

I teksten:

 • Skrive skrive skrive skrive. Kaniner er fine dyr (Kaniner, 2015)  

I litteraturlisten:


 

Henvisning til film

Disse opplysningene trenger du: Hovedansvarlig for filmen, funksjon, år, filmtittel, produksjonssted, filmstudio

I teksten:

 • Skrive skrive skrive skrive. Actionscenene var spektakulære i følge Skouen (1999)

I litteraturlisten:

 • Skouen, Arne. (Regissør). (1999). I krig og spenning [DVD]. Norge: Egmont Entertainment

 

Henvisning til e-bok

I teksten:

 • Skrive skrive skrive skrive. I følge Solberg (2017), er det fint å være statsminister
 • Skrive skrive skrive skrive. For mange er det fint å være statsminister (Solberg, 2017)  

I litteraturlisten:

 • Solberg, E. (2017). Endelig statsminister. Hentet fra http://www.aschehoug.no/bookid=389454575454/

 


 

Henvisning til facebookside

I teksten:

 • Skrive skrive skrive skrive. Mange 9. klassinger besøkte skolen vår i dag (Nannestad videregående skole, 2017)  

I litteraturlisten:

 


 

Henvisning til nettsted

I teksten:

 • Skrive skrive skrive skrive. Nannestad videregående skole ble kåret til årets entreprenørskapsskole på GründerExpo i Lillestrøm 10. mars i følge skolens nettside (Nannestad videregående skole, 2015)  

I litteraturlisten: