Varierte fagdager

I dag har det vært varierte fagdager på skolen. På Helse- og oppvekst har elevene laget mat og presentert utstillinger fra forskjellige land, mens i faget Politikk- og menneskerettigheter har det vært engasjert stortingsdebatt.

På Vg1 Helse- og oppvekst har elevene de siste ukene jobbet med prosjektet "Hvordan møte andre". De har blitt delt inn i seks grupper som hver skal representere et land. Landene har blitt valgt ut fra hvilke nasjonaliteter som er representert i klassen. 

De har fått i oppgave å lage en utstilling som viser elementer fra de valgte landene, som for eksempel tradisjoner, skikk og bruk, helsetjenester, kvinner i arbeid, klesdrakter, musikk og språk. Lederen for hver gruppe hadde en tilknytning til landet de presenterte. Alt med utgangspunkt i dette læreplanmålet: 

Eleven skal kunne gjøre greie for utfordringer og muligheter som vårt flerkulturelle samfunn representerer for yrkesutøvingen i oppvekst-, helse- og sosialsektoren.

Det ble også laget tradisjonrike matretter fra de forskjellige landene, så det duftet svært spennende i klasserommet. 

I et annet klasserom på skolen foregikk det opphetet politisk debatt. Elevene i faget Politikk og menneskerettigheter debatterte engasjert og kunnskapsrikt om sentralisering, abort, klima og miljø og innvandring. Elevene måtte stort sett forsvare meningene til et parti de ikke støtter i utgangspunktet.

Elevene viste at de hadde satt seg inn i saken og kjempet om å få ordet i engasjert debatt.

June var debattleder, mens Kine representerte Venstre, Karla SV, Kim KrF og Carina Høyre. Roy Martin Kristiansen / Nannestad VGS
June var debattleder, mens Kine representerte Venstre, Karla SV, Kim KrF og Carina Høyre.
Roy Martin Kristiansen / Nannestad VGS