Studietur til Eidsvoll 1814

3mokb startet det nye semesteret i historie med en tur til Eidsvoll 1814.

Besøket ga en fin oppsummering av emnet «1814 og demokratiutvikling», som ble fullført i klasseundervisningen før jul. Elevene var også så heldige å få delta i forskningsprosjektet til lektorstudent Nicolai Engeli Godø, som har valgt demokratiopplæring på Eidsvoll 1814 som sitt masterprosjekt. Han er opptatt av hvordan elever og lærere bruker og oppfatter museet som læringsarena. Etter omvisning og program i auditoriet ble flere elevgrupper intervjuet av Nicolai om sine opplevelser på museet, og de ga uttrykk for at det hadde vært spennende å få være med på dette.

Bilder og tekst: Maria Essholt Selvik.