Roboter og matematikk på Newton

Elever fra klasse 5B på Preståsen skole fikk i dag prøve ut Newtonrommet, hvor de jobbet med roboter og matematikk.

Det var god stemning på Newtonrommet da 5. klassingene jobbet med roboter og matematikk. Elevene hadde blant annet fått i oppgave å regne ut hvor langt robotene kjørte når hjulet roterte et visst antall ganger.

- Det er litt vanskelig, men veldig gøy, sa en jentene i klassen. 

Besøket fra Preståsen skole er et resultat av satsningen på Nannestad som realfagskommune, og er med på å skape engasjement for realfag blant de yngre elevene.