Kunnskapsdeling blant lærere

Flere lærere ved Nannestad vgs deltar på etterutdanningstilbudet Kompetanse for kvalitet. Lærer Kjell Arnt Nystøl, en av våre realfaglærere, deltar i faget matematikk. Onsdag 23. mai presenterte han sin matematiskdidaktiske oppgave: Hvordan bidrar diskusjoner til økt forståelse i matematikk.

 Tormod Torblå
Tormod Torblå

Kompetanse for kvalitet blir arrangert av Utdanningsdirektoratet. 

The National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) er verdens største organisasjon innen matematisk undervisning. Publikasjonen "Principles to Actions" (NCTM 2014) beskriver åtte forskningsbaserte steg som bistår elever til å mestre og tenke matematiske løsninger. Nystøl har, sammen med en gruppe lærere fra andre skoler, valgt å se på ett av stegene som beskriver hvordan lærere kan legge til rette for en meningsfull matematisk diskurs. Uttrykket matematisk diskurs betyr en formell og ryddig utveksling av ideer og tanker om et emne der målet er å forsterke forståelsen. Med utveksling av ideer og tanker forstår vi en lengre samtale eller dialog som elevene holder seg i mellom eller mellom lærer og elev. 

Ved å dele informasjon og kunnskap med andre lærere, blir skolen en bedre leverandør av undervisningstjenester. Det var flere lærerkolleger som kom for å høre på Nystøls foredrag, og dermed dro nytte av hans erfaringer.

Kontaktperson

164040

Kjell Arnt Nystøl

Lærer Realfag Newton-lærer STEM teacher

Lærer Realfag (STEM teacher) SSP- MK- RM Realfagsavdeling, Newton-lærer, MNT-forum representant

E-post kjell.arnt.nystol@nannestad.vgs.no

Tlf: 63996740