Reflekterte Vg1-elever bokbadet tre forfattere

Vg1-elevene har lest minst en av bøkene til enten Sigbjørn Mostue, Lise Grimnes eller Lars Mæhle. Torsdag deltok de i bokbad med forfatterne. Bokbadet ble holdt av Vg1-elevene selv.

3. desember startet vi opp med et leseprosjekt for elevene i Vg1 STA, B, C og 1IFA. Dette var et samarbeid med Nannestad bibliotek og Nannestad ungdomsskole. Vi mottok støtte fra Fritt ord til arrangementet. 

De tre forfatterne Sigbjørn Mostue, Lise Grimnes og Lars Mæhle presenterte da bøkene sine for Vg1-elevene og for 10. trinn på ungdomsskolen. Elevene kunne selv velge en bok av de tre forfatterne, for så å lese denne i løpet av desember. 

Torsdag 21. januar ble de tre forfatterne igjen gjenforent i Nannestad bibliotek. Da for å bli bokbadet av Vg1-elever. Alle elevene fikk tilbudet om å holde bokbadet, som vil si å intervjue/stille spørsmål til forfatterne med publikum til stede. 

Kristian, August, Ole Herman, Hedda og Simen fra 1IFA og Ingrid Marie, Emma, Tobias og Anders fra 1STA bokbadet Sigbjørn Mostue. De hadde alle lest bøkene Brages historie og Marlens historie, som er en del av serien I morgen er alt mørkt. De stilte en rekke spørsmål om detaljer i boken, om alt fra inspirasjonskilde til hvordan han skriver. Mostue svarte grundig på alle spørsmål. 

Mens Sigbjørn Mostue hadde bokbad alene, hadde Lise Grimnes og Lars Mæhle et felles bokbad. Håkon, Pritika, Gimel, Mia fra 1STB og Fredrikke og Marcela fra 1STC bokbadet Lise. Eirik og Sigurd fra 1STC og Magnus og Stefan fra 1STA bokbadet Lars Mæhle. Ved hjelp av reflekterte og gode spørsmål fikk vi bli ekstra godt kjent med begge forfatterne. Stemningen var god, latteren satt løst og flere elever har kanskje fått lyst til å bli forfatter. Vi håper i hvert fall at flere har kost seg med å lese en eller flere bøker, og at flere nå har lyst til å lese forfatternes romaner.