Oppstart Newton Robotklubb

Tirsdag 19. januar startet robotklubben på Newtonrommet her på Nannnestad vgs opp. Realfagselever kunne sende inn søknad og 18 elever skulle plukkes ut. Vi fikk inn velbegrunnete søknader fra 22 topp motiverte elever fra alle trinn, og bestemte oss for at vi ikke ville stenge noen ute.

Robotklubben er et sted der realfagsinteresserte elever kan møtes og lære enkel programmering gjennom bruk av Lego EV3 Mindstorms roboter. Geir Watterud er ivrig robotlærer og fikk med alle elever fra første stund. Alle fem grupper jobbet ivrig med første oppgave som gikk på å programmere roboten til å kjøre gjennom en bane. Det er mye lettere sagt enn gjort. Gruppen skal møtes i midttimen annenhver tirsdag, men det så ut som om 45 minutter var altfor lite til å tilfredsstille lærelystne elever så her må vi nok utvide med flere timer.

Hvorfor skal elevene lære programmering?

Noen realfagselever har allerede prøvd seg på programmering, og mange er nysgjerrige på å lære det. Her kan de møtes i avslappet og hyggelig samvær med andre elever og lærere med like interesser. En skal heller ikke undervurdere den miljøskapende effekten av et slikt treffpunkt for realfagsinteresserte elever.

Programmering er ikke en del av de tradisjonelle realfagene på videregående, men absolutt noe en møter tidlig ved videre realfagsstudier. Teknologisk utvikling i dag stiller enorme krav til kompetanse, og er nødvendig for å henge med i det nye arbeidslivet (ref.Kristin Skogen Lunds innlegg i Aftenposten 15/1-2016: «Norge er ikke flinkest i klassen»). Selv om en ikke lærer avansert programmering her, får en absolutt en god innføring i hvordan dette språket fungerer.

 

Tekst: Theresa Myran. Film: Liv Odny Hagelien