Nye Medier og kommunikasjon - en smart vei til studier og arbeidsliv

Høsten 2016 kan Nannestad videregående skole tilby en ny og spennende utdanningslinje - Studieforberedende utdanningsprogram med medier og kommunikasjon.

Det nye tilbudet henter det beste fra ordinær studiespesialisering og den tradisjonelle yrkesutdannelsen, medier- og kommunikasjon. Linjen bygger på at mediene er en svært viktig faktor i samspillet mellom individer og samfunnsutvikling. Utviklingen åpner opp for nye kommunikasjons- og arbeidsformer i mediebransjen og overalt ellers i samfunn og arbeidsliv.

Akershus Fylkeskommune har satt opp Nannestad videregående skole med VG1-klasser på til sammen 60 elever.  

Den største endringen blir at elevene nå går tre år på skolen og får generell studiekompetanse som er inngangsbiletten til høyere utdannelse. Og ikke bare i mediebransjen, men også innenfor kommunikasjon, informasjon, salg, eller helt andre retninger som lærere eller administrasjon.

Fagene på VG1 blir norsk, engelsk, matematikk, naturfag, fremmedspråk og kroppsøving. I mediefagene blir det to fag, Mediesamfunnet og Medieuttrykk. I begge fagene legges det opp til praktisk arbeid og du får god anledning til å lage egne medieprodukter.  Du vil bli kjent med ADOBE-programmene og lære profesjonelle arbeidsmåter som brukes av bransjen.

På VG2- og VG3-nivå kommer også religion og etikk, samfunnsfag og geografi inn. Det blir også valgfrie programfag i Bilde, Grafisk design, Lyd, Tekst og Nye medier.

 

Kompetanse

• Du oppnår generell studiekompetanse slik at du kan studere ved de aller fleste høgskoler og universiteter.

• Medier og kommunikasjon gir godt grunnlag for videre studier innen medierelaterte yrker slik som: Journalistikk, kommunikasjon, design, radio og tv‐produksjon, reklame, markedsføring, film, foto, spilldesign etc.

• Mange mediefaglige studier, både i Norge og i utlandet, krever en praktisk opptaksprøve. Med medier og kommunikasjon får du et godt grunnlag for å gjennomføre slike opptaksprøver.

Den nye medier og kommunikasjon blir en smart og fremtidsrettet vei til arbeidsliv og studier.

 

Tekst: Per Balch-Barth

 

 Medier og kommunikasjon / Nannestad vgs
Medier og kommunikasjon / Nannestad vgs

Kontaktpersoner

Per Balch-Barth

Lærer

Medier og kommunikasjon

E-post per.balch-barth@nannestad.vgs.no

Tlf: 63996733/92221046

Odd Johnsen

Administrasjonsleder

E-post Odd.Johnsen@nannestad.vgs.no

Tlf: 63996640