Oppdatert informasjon til elever og foresatte om skoleåpning

Ny informasjon og plan oppdatert 2. juni 2020.

Vi trapper opp skoleåpningen for de siste skoleukene. I de nye nasjonale retningslinjene for smittevern er kravet til en meter mellom elever i klasserommene er nå borte og Viken fylkeskommune forventer dermed at flere elever skal få komme på skolen. Vi skal imidlertid fortsatt tenke smittevern i klasserom og i fellesarealer. På skolebussen er fremdeles en meters kravet gjeldende, noe som begrenser kapasiteten. Ruter har ikke flere busser eller mannskap å sette inn, så det vil være begrenset med plass på bussene. Vi understreke at elever som ikke fysisk er på skolen fortsetter med opplæring på digitale flater. Her er en justert plan for uke 23-26:

Vi anbefaler fortsatt at ansatte kun oppholder dere på skolen i det omfang som er høyest nødvendig. Det vil redusere antall personer her, spesielt på arbeidsrommene.

Skolens kantine er åpen, og det er mulig å kjøpe porsjonsoppdelt mat og nyte den enten i kantinen eller klasserommet. Alt skjenkes og serveres, så ingen skal ta noe selv. Kantineplan vil bli justert i henhold til denne nye plan og vil bli lagt på Teams. Det er viktig at den følges for de enkelte gruppene, slik at vi unngår trengsel. Vi ber dere informere elevene godt om det og samtidig sikre at planen følges. Husk å oppfordre elevene til å holde pausene sine utendørs når været tillater det.  

Fravær skal fremdeles føres som R-fravær til vi får annen beskjed. Dette må dere gjøre uansett om det er manglende oppmøte fysisk eller digitalt.

Videre er det viktig at ingen med luftveis- eller andre covid-19 symptomer møter på skolen. Man skal holde seg hjemme til man har vært symptomfri i et døgn. I det tilfelle må man sende melding til kontaktlæreren sin og ellers følge med på hva det blir jobbet med i timene. Dersom en elev får symptomer på skolen, skal vedkommende isoleres. Ta kontakt med helsesykepleier Kristin, som frem til sommeren har kontor i 1. etasje på rom 6-110.

 

Vennlig hilsen

Stine Jeppesen

rektor