Justering på rutetidene til skolebuss

Klikk her for å se nye rutetider på skoleskyss og hva du bør være oppmerksom på når du tar skolebussen.

Justerte rutetabeller våren 2020:

200602 Rutetabeller Skole v01

 

Retningslinjer for smittevern på buss

• Følg myndighetenes rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.

• Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på skolebussen.

• Gå inn bakdøren på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører.

• Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters avstand.

• Benytt kun annethvert sete, dette vil bli merket opp de nærmeste dagene. • Husk å feste setebeltet og ha det på under hele reisen.

• Fører åpner døren, så du trenger ikke trykke på åpneknappen.

• Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen

 Ruter
Ruter

 

Ruters informasjon om smitterverntiltak ved skoleskyss.