Muntlig, muntlig-praktiske og praktiske eksamener våren 2020 er avlyst

Regjeringen har nå besluttet at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener for elever avlyses våren 2020. Privatisteksamener skal gjennomføres.

Elever vil fortsatt få fullverdig vitnemål der det skal stå at eksamen er avlyst. Alle fagene må være bestått for å få vitnemål. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. 

Les mer om dette på Viken fylkeskommune sine sider: https://viken.no/aktuelt/avlyser-muntlig-eksamen.22607.aspx?fbclid=IwAR2bXTXysvybDZE9KlWLQjpWY2h4JZq9awKOjmlZgTSgeIJdwMunqyqJZ_I

og les mer om dette på utdanningsdirektoratet sine sider: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/