Informasjon om gradvis gjenåpning av skolen 27. april

Mandag 27. april vil skolen gradvis åpne for elever på Vg2 og Vg3 yrkesfag som har behov for verksteder og/eller utstyr i opplæringen i programfag. Elevene som skal inn på skolen vil få nærmere beskjed i løpet av denne uken.

Vi oppfordrer alle elever og foresatte til å lese veilederen med tanke på smittevern.

Veileder om smittevern