Skriftlige eksamener for elever i videregående skole avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige eksamener for elever i videregående skole våren 2020.

Alle elever får fullverdig vitnemål selv om eksamen avlyses. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning.

Elevene må fortsatt bestå alle fagene for å få vitnemål. For at lærerne skal få et godt nok grunnlag for å sette standpunktkarakter, er både elevenes deltakelse og innlevering av oppgaver viktig i hele perioden fra nå og helt mot slutten av skoleåret.

Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Dette vil bli besluttet etter påske.

Når det gjelder privatisteksamener, ser Kunnskapsdepartementet nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. Utdanningsdirektoratet vil legge ut informasjon vedr. dette så snart det er avklart.

Se mer: UDIR om avlysning av eksamen