Arbeidspraksis i barnehage og førskole i London

Barne- og ungdomsarbeidere på Nannestad vgs har en gruppe på 6 elever i 2 ukers arbeidspraksis i London. De er nå i sin andre arbeidsuke der.

Her er en rapport fra lærer Jeanette Magerøy som følger med elevene til arbeidpraksis i London:

Elevene  fra 2BUA og B på Nannestad vgs er godt i gang med arbeid på praksisplassene sine i London. De er to og to i tre forskjellige barnehager.
Alle har observert store forskjeller i forhold til hva de er vant til i Norge. Det er også store forskjeller mellom de barnehagene de er i her. Noen er i barnehager hvor det oppleves svært strengt og det stilles store krav til små barn som vi ikke er vant til i Norge.
Våre elever lærer både på skolen og ute i praksis at det er viktig å vise omsorg og gi trøst til små barn. Noen opplever her at det er lite av dette i forhold til det de er vant med. Andre elever er i barnehager hvor det omtrent  ikke settes grenser i det hele tatt, noe som også kan være utfordrende.
To av elevene er i en barnehage som er drevet av veldedighet.  Der er det også praksiselever fra nærområdet, noe som er veldig hyggelig for dem.
I Norge er vi vant til at barn er mye ute i løpet av barnehagehverdagen, slik er det ikke her. De er ute i kanskje ti minutter om dagen. 
Det å oppleve disse forskjellene gir oss gode muligheter for refleksjon og gode faglige samtaler, noe vi allerede er i gang med. Jeg gleder meg til å fortsette dette arbeidet når vi kommer hjem. Alle elevene våre trives godt og har blitt godt tatt i mot så det er veldig bra.

ADC er vår samarbeidspartner i London og har sikret praksisplasser og plasser i vertsfamilier for elevene våre.  De har en dag med informasjon ved ankomst og veiledningstimer underveis i praksisperioden for oss.

Elevene får informasjon og veiledning av vår samarbeidspartner ADC i London. Jeanette Magerøy
Elevene får informasjon og veiledning av vår samarbeidspartner ADC i London.
Jeanette Magerøy