Besøk fra SOS-barnebyer

I dag fikk skolen besøk av Lene Aarnes fra SOS-barnebyer. Det er innsamlingsaksjon 29. november og hun kom for å fortelle litt om Zambia, som blir støttet av årets prosjekt.

Jørgen Ruud og Rikke Øvergård fra elevrådet introduserte Lene Aarnes fra SOS Barnebyer Marie L. Johansen / Nannestad vgs
Jørgen Ruud og Rikke Øvergård fra elevrådet introduserte Lene Aarnes fra SOS Barnebyer
Marie L. Johansen / Nannestad vgs

I Zamiba bor det ca. 15 millioner mennesker, og over halvparten, 60%, lever under fattigdomsgrensen. Det vil si at de kun ha 1.25$ pr. dag å leve for.

I tillegg har Zambia blitt hardt rammet av HIV- og AIDS-epidemien. Forventet levealder i landet er 38 år. 

Som en konsekvens av dette er det millioner av foreldreløse barn, og SOS-barnebyer jobber for å hjelpe disse. Et stort problem i landet er overgrep mot unge jenter, som blir gravide. Da blir de ofte utstøtt, må slutte på skolen og ender opp som prostituerte. 

SOS-barnebyer jobber for at ingen barn skal vokse opp alene. 

Innsamlingsaksjonen er 29. november. Mer informasjon om dette kommer.

 Marie L. Johansen / Nannestad vgs
Marie L. Johansen / Nannestad vgs