Utdanningstorget 2019

Onsdag 20. og torsdag 21. november, kl. 17.00 - 21.00, er det Utdanningstorg på Norges varemesse i Lillestrøm. Det er et informasjons- og veiledningstiltak for elever og foresatte fra ungdomsstrinnet og videregående skoler.

Veiledningssenteret Romerike har i samarbeid med regionens videregående skoler ansvar for Utdanningstorget. Det er er informasjons- og veiledningstiltak for elever og foreldre/foresatte både fra ungdomstrinnet og videregående skoler. Foreldre/foresatte er en viktig målgruppe, og målet er å informere og veilede om elevenes valg- og utdanningsmuligheter. 

Utdanningstorget foregår i hall E på Norges varemesse, inngang ØST. 

Velkommen!