Endring for skolebuss 3874

På grunn av langvarig veiarbeid på Frogner vil holdeplassene Frogner Bru og Fjellbo bli midlertidig stengt. Elever kan benytte linje 3874 fra Frogner sentrum. Endringen gjelder fra 4. november og til høsten 2020.

I følge Ruter er følgende stoppesteder ikke betjent i denne perioden: Fjellbo, Høybo, Frogner bru og Frogner sentrum.