Fagdag i religionsfaget for Vg3-elever

Siste fredag før høstferien tok religionslærere Ulrikke de Vibe, Marianne Bergem og Caroline Bøe elevene med til Oslo for å se nærmere på forskjellige religioner.

Først besøkte elevene pinsemenigheten Filadelfia, hvor de fikk en omvisning og fikk se blant annet dåpsbassenget, hvor det praktiseres troende dåp. Selve salen i Filadelfia-menigheten skiller seg fra en vanlig norsk kirke, så det var første gang for mange av elevene at de fikk se det.

Deretter dro gruppen til hindutempelet på Ammerud, hvor de i tillegg til omvisning var til stede under gudstjenesten, pudja, hvor de troende sang, brant røkelse og ba til gudene.

 Ulrikke de Vibe / Nannestad vgs
Ulrikke de Vibe / Nannestad vgs
 Ulrikke de Vibe / Nannestad vgs
Ulrikke de Vibe / Nannestad vgs
 Ulrikke de Vibe / Nannestad vgs
Ulrikke de Vibe / Nannestad vgs
 Ulrikke de Vibe / Nannestad vgs
Ulrikke de Vibe / Nannestad vgs

Matpakken ble spist i Rødtvedt kirke, hvor de fikk høre foredrag om blant annet trosinnholdet. Elevene synes alle besøkene var spennende, de var aktive og stilte spørsmål og satte pris på å få være til stede.

 Ulrikke de Vibe / Nannestad vgs
Ulrikke de Vibe / Nannestad vgs