Norgesmesterskap butikkslakter

Det skjæres i ulike stykker kjøtt, i høy hastighet og med nøyaktig presisjon. Torsdag var det kamp om å gå til topps i NM butikkslakter for de fire lærlingene fra Sør- og Østlandet.

 Marie Johansen / Nannestad vgs
Marie Johansen / Nannestad vgs

Opplæringskontoret for salgs- og matbransjen står for gjennomføringen av konkurransen, ved Britt Kristiansen, som har full kontroll på arrangementet. Flere dommere går rundt og ser både på prosess og teknikk underveis, og det ferdige resultatet. Kamilla Bjørklund, osm var med i og vant konkurransen for flere år siden, er nå koordinator. Hun kan fortelle at lærlingene har måttet arbeide mye i forkant for å bli dyktige. Og dette har de måttet bruke fritiden sin til, så det er dedikerte lærlinger som er med i konkurransen.

 Marie Johansen / Nannestad vgs
Marie Johansen / Nannestad vgs

Konkurransen er delt inn i tre deler: Teknikk og grovstykking, produkter for salg og til sist presentasjon. Bjørn Tore Teigen, som er med på å bedømme konkurransen, synes det er spennende at konkurransebordene er satt opp midt i inngangspartiet på skolen, slik at det hele tiden er passerende publikum. Dette gjør situasjonen mer virkelighetsnær, siden lærlingene skal arbeide bak butikkens salgsdisk i arbeidslivet.

 Marie Johansen / Nannestad vgs
Marie Johansen / Nannestad vgs

Lærlingene kommer fra ulike typer butikker, noe som gjenspeiles i deres valg av kreative løsninger. Elevene bestemmer selv målgruppe for produktene de presenterer, og skal også prise disse på et realistisk og salgbart nivå.

Konkurransen bedømmes av fem dommere, der laveste og høyeste poengsum ikke teller med. Det er altså de tre midterste poengene som er med i utregningen av vinneren, slik at man unngår eventuelle partiske poenggivelser.

 Marie Johansen / Nannestad vgs
Marie Johansen / Nannestad vgs