Gruppeveiledning for nye lærere

Hvert år siden 2010 har Siw Martinsen Watz og Knut Halldor Otterdal hatt veiledning for nye lærere på Nannestad videregående skole. Det er et opplegg som både lærere og veiledere er svært fornøyd med.

Knut Halldor Otterdal og Siw Martinsen Watz veileder nye lærere. Roy Martin Kristiansen / Nannestad vgs
Knut Halldor Otterdal og Siw Martinsen Watz veileder nye lærere.
Roy Martin Kristiansen / Nannestad vgs

- For mange lærere blir det nesten et sjokk å komme ut i praksis, og dette pedagogiske veiledningskurset er med på å demme opp mot praksissjokket, sier Siw. 

I år har de fem nyansatte lærere i gruppen, fordelt på forskjellige utdanningsprogram. Lærere og veiledere møtes annenhver uke, i tillegg til at det er individuelle veiledninger med de enkelte lærerne. 

Kurset har fokus på pedagogikk, klasseledelse, vurdering og relasjoner. Det skal fungere som et frirom med påfyll hvor de nyansatte kan dele og utveksle erfaringer med hverandre, på tvers av studieretninger og gruppestørrelser. En fagmentor fra den nyutdannede lærers avdeling tar den praktiske og faglige veiledningen.  

- Siw og jeg er heldige som får være med på dette, sier Knut-Halldor. - Vi får masse nye innspill fra de nye lærerne, som vi også lærer av. 

- På den måten blir de også en ressurs for oss, tilføyer Siw. 

Målet for denne gruppeveiledningen er blant annet at lærerne skal bli sikrere i sin yrkesrolle og at de skal møte elevene på en tryggere måte. Veilederne skal støtte den nyutdannede i å utvikle praktisk yrkeskompetanse og være personlig støttende i forhold til utfordringene som den nye læreren møter. På den måten vil både skolen styrkes som organisasjon og den enkelte nyutdannede får en god start.

I år er det to lærere fra Helse- og oppvekst, en fra Idrett, en fra Restaurant- og matfag og en fra Service- og Samferdsel.

Vi ønsker de nye lærerne velkommen og lykke til!

Kontaktpersoner

306012

Siw Helen Martinsen Watz

E-post Siw.Helen.Martinsen.Watz@nannestad.vgs.no

392251

Knut Halldor Otterdal

E-post knut.halldor.otterdal@nannestad.vgs.no

Tlf: 63996679