Besøk fra NHO Luftfart

I dag fikk elevene på Teknologi- og forskningslære besøk av spesialrådgiver Camilla Rise fra NHO Luftfart. Hun holdt et informativt foredrag for elevene om luftfartens utvikling og samfunnsnytte.

 Kjell Arnt Nystøl / Nannestad vgs
Kjell Arnt Nystøl / Nannestad vgs

NHO Luftfart er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for flyselskaper og andre luftfartsrelaterte virksomheter i Norge. NHO Luftfart arbeider for å videreutvikle en konkurransedyktig luftfartsnæring i Norge. Luftfarten i Norge sysselsetter direkte mellom 60.000 - 70.000 mennesker. Hvis man tar med jobber indirekte knyttet til luftfartsindustrien, som for eksempel taxinæringen, blir det ca. 120.000 mennesker. Oslo lufthavn Gardermoen er landets største flyplass. 

I sin presentasjon snakket Rise om hvorfor luftfart er en drivkraft for økonomisk utvikling og en forutsetning for desentralisert bosetting. Hun snakket også om statens inntjening på luftfart, miljøtiltak for å redusere CO2-utslipp og flyskam. Overraskende nok kunne hun fortelle at samtidig som antall flypassasjerer øker jevnt pga økt turisme til Norge, så har nordmenns reisevaner med fly holdt seg stabilt. Vi reiser verken mer eller mindre enn før. 

Foredraget er gjort på bestilling. Elevene skal bruke denne informasjonen til en oppgave knyttet til kompetansemål om de etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sidene ved teknologisk utvikling. Nannestad videregående skole har luftfart og romfart som gjennomgående tema for faget.

Vi takket NHO Luftfart og Camilla Rise for samarbeidet.

For mer informasjon: NHO Luftfarts hjemmeside

 

Kontaktperson

164040

Kjell Arnt Nystøl

Lærer Realfag Newton-lærer STEM teacher

Lærer Realfag (STEM teacher) SSP- MK- RM Realfagsavdeling, Newton-lærer, MNT-forum representant

E-post kjell.arnt.nystol@nannestad.vgs.no

Tlf: 63996740