Skoledebatt

Fredag 23. august var det tid for skoledebatt på Nannestad vgs. Svært engasjerte ungdomspolitikere, en dyktig ordstyrer og spørsmål fra publikum gjorde det til en høylytt og engasjerende debatt.

Debatten ble åpnet av ordfører i Nannestad, Hans Thue. Han snakket om politikk og demokrati til og viktigeten av at alle bruker stemmeretten. 

Ordfører i Nannestad, Hans Thue, åpnet dagen med en tale om politikk og demokrati. Roy Martin Kristiansen
Ordfører i Nannestad, Hans Thue, åpnet dagen med en tale om politikk og demokrati.
Roy Martin Kristiansen

Nannestad fikk besøk av åtte ungdomspolitikere fra Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, AUF, SpU, Unge Høyre, Grønn Ungdom, Unge Venstre og FpU. Krfu stilte ikke. 

Dagens ordstyrer var Alexandra Engberg fra 3STC. Hun ledet debatten på en veldig god måte, og holdt styr på politikerne som ivret etter å få ordet. Først fikk politikerne halvannet minutt hver til å introdusere seg selv og sitt politiske ståsted. De hadde nok valgt sine saker med omhu, da de holdt seg mye til temaer som gratis skolemat, psykisk helse på skolen, fraværsgrense, billigere offentlig transport, klima og miljø. Etter introduksjonene var det tid for å debattere noen forskjellige politiske tema. 

Alexandra Engberg fra 3STC gjorde en god jobb som ordstyrer. Kaja Skagen / Nannestad vgs
Alexandra Engberg fra 3STC gjorde en god jobb som ordstyrer.
Kaja Skagen / Nannestad vgs

Det var elevene fra Nannestad som hadde stemt frem temaene før sommerferien, og de hadde valgt psykisk helse og klimapolitikk. 

Politikerne ivret etter å få sagt sitt. Kaja Skagen / Nannestad vgs
Politikerne ivret etter å få sagt sitt.
Kaja Skagen / Nannestad vgs

Debatten pågikk i nærmere en time, og det var til tider svært høy aktivitet. Ordstyrer måtte flere ganger stramme inn tiden til noen av politikerne.

Politikerne fikk også bryne seg på gode spørsmål fra elevene, før de fikk avslutte med en liten politisk tale og oppfordring til å stemme på deres parti.

 Roy Martin Kristiansen / Nannestad vgs
Roy Martin Kristiansen / Nannestad vgs
 Roy Martin Kristiansen / Nannestad vgs
Roy Martin Kristiansen / Nannestad vgs

Etter debatten ble det valgtorg i Fugleberget. De politiske partiene stilte opp med forskjellige stands, og elevene fikk snakke med dem de ville. 

Resten av skoledagen jobbet elevene med politikk og demokrati. Blant annet hadde de valgomat i klasserommene, og de diskuterte oppgaver om demokrati, de politiske partiene og miljøpolitikk.

Debatten og skolevalget har blitt organisert av Ulrikke de Vibe og Thomas Finstad.

Kontaktpersoner

Thomas Finstad

Lektor med tilleggsutdanning

E-post Thomas.Finstad@nannestad.vgs.no

Tlf: 63996679

Ulrikke Dorthea De Vibe

Lektor med tilleggsutdanning

Underviser i fagene religion, sosiologi og sosialantropologi, samfunnsfag og politikk og menneskerettigheter

E-post Ulrikke.Dorthea.De.Vibe@nannestad.vgs.no

Tlf: 63996730