Velkommen til Nannestad videregående skole

Vi ønsker alle elever velkommen til første skoledag tirsdag 20. august kl. 09.00

Nannestad videregående skole ønsker både nåværende og nye elever velkommen til føste skoledag tirsdag 20. august kl. 09.00. 

Vi gleder oss til å bli kjent med våre nye elever og til å se igjen dere som har hatt sommerferie. 

VG1 møter kl. 09.00 i Fugleberget rett innenfor hovedinngangen for opprop, går deretter i klasserommene med kontaktlærer.

VG2 og VG3 møter kl. 09.00 i klasserommene med kontaktlærer, se oppslag med romfordeling

Skolebusser går hjem til vanlige skoleslutt-tider. Rutebusser går etter oppsatte ruter uavhengig av skolebussene.