Tilbud til elever på yrkesfag som har strøket i fellesfag

Fra 1. august starter det opp intensivkurs i forskjellige fellesfag på Jessheim vgs. Klikk her for mer informasjon.

Fra 1. august starter det opp intensivkurs i:

* Matematikk

* Naturfag

* Samfunnsfag

* Norsk Vg2

* Kroppsøving Vg2

Klikk her for å se plan for kursene. Alle kursene foregår i regi av Akershus fylkeskommune og avholdes på Jessheim videregående skole. Kursene er åpne for elver/ungdom fra alle de videregående skolene på Romerike, Veiledningssenteret, NAV og Opplæringskontor (lærlinger som mangler fag).

Påmelding sendes på E-post til torun.nordgard@jessheim.vgs.no eller som SMS til 91745907 innen 28.juni. Påmelding må inneholde: Navn, skolen du kommer fra, fag du skal ta og mobilnummeret ditt.

Hvis du av spesielle grunner ikke kan melde deg på før etter fristen, kan du ikke regne med å få svar med én gang.

Med vennlig hilsen

Kristina Samsing