Nannestad vgs medlem av Global Schools Program

Onsdag 13. mars ble Nannestad videregående skole medlem av Global Schools Program. Vi er den første og den eneste skolen i Norge som er medlem av dette programmet.

Siden 2017 har våre elever deltatt i to store prosjekter som handler om bærekraftsmål. Det første prosjektet startet i september 2017 og det andre i august 2018. Begge prosjektene heter "Be the Change, Take the Challenge."

 

Hovedformålene for dette prosjektet er å hjelpe elever og lærere til å forstå viktigheten av SDGene gjennom samarbeid mellom elever fra hele verden, og å hjelpe lærere til å bli kjent med de nyeste IKT-verktøyene og øke evnen til å kommunisere skriftlige og muntlige ferdigheter.

 

Jeg vil gjerne takke alle elever som har deltatt aktivt i våre prosjekter.

 

Global Schools Program er et initiativ ledet av UN Sustainable Development Solutions Network - Youth Initiative (SDSN Youth) in support of UNESCO's Global Action Program on Education for Sustainable Development (GAP-ESD). Målet med dette initiativet er å styrke arbeidet og bevisstheten rundt bærekraftsmål blant elever og lærere fra hele verden.

 

Tekst: Barbara A. Zielonka.