Nyheter

Norgesmesterskap butikkslakter

Det skjæres i ulike stykker kjøtt, i høy hastighet og med nøyaktig presisjon. Torsdag var det kamp om å gå til topps i NM butikkslakter for de fire lærlingene fra Sør- og Østlandet.

De to skolepsykologene Kristine Bøe og Eline Balsnæs skal bidra til å styrke skolehelsetjenestens arbeid med psykisk helse ved de videregående skolene på øvre Romerike. Ordningen er en del av et treårig prøveprosjekt i Akershus fylkeskommune.

Egne skolepsykologer skal styrke skolehelsetjenesten

Fra høsten 2019 skal psykologene Kristine og Eline bidra til å styrke skolehelsetjenestens arbeid med psykisk helse ved de videregående skolene på øvre Romerike.

Sosiologi-klassen på studietur til Oslo

Sist fredag hadde sosiologi-klassen en flott fagdag på t-bane og trikk rundt i Oslo. Elevene studerte forskjeller på folk, hus og biler på Oslo øst og vest ved bruk av observasjon og intervjuer.

Gruppeveiledning for nye lærere

Hvert år siden 2010 har Siw Martinsen Watz og Knut Halldor Otterdal hatt veiledning for nye lærere på Nannestad videregående skole. Det er et opplegg som både lærere og veiledere er svært fornøyd med.

Valgresultatene fra Nannestad videregående skole

Skolevalget på Nannestad ble arrangert 26. august. Nå er resultatene klare. 77% av elevene stemte i valget, og det var Arbeiderpartiet (21.1%), Miljøpartiet de Grønne (19.3%) og Venstre 12.6%) som ble de mest populære partiene. Se resten av resultatene her.

Lærere i Teknologi- og forskningslære Kjell Arnt Nystøl og Lars-Kristian Iversen og IKT-ansvarlig Rolf Skaara.

Ny digital realfagstavle

I Læringssenteret kan du nå finne en ny digital realfagstavle. Tavla er et resultat av et samarbeid mellom lærerne i Teknologi- og forskningslære, IKT og en ekstern programmerer.

Signerte antimobbemanifest

Elevene i 1HSA, 1HSB og 1HSC signerte i dag et antimobbemanifest. Her skriver elevene under på at de forplikter seg til å jobbe for at mobbing ikke skal skje i klassen.

Besøk fra NHO Luftfart

I dag fikk elevene på Teknologi- og forskningslære besøk av spesialrådgiver Camilla Rise fra NHO Luftfart. Hun holdt et informativt foredrag for elevene om luftfartens utvikling og samfunnsnytte.

Aleena og Niyan registreste stemmene til sine medelever.

Skolevalg 2019

I dag ble det arrangert skolevalg på Nannestad videregående skole. De fleste av skolens elever har vært i valglokalet på personalrommet og avgitt sin stemme.

Skoledebatt

Fredag 23. august var det tid for skoledebatt på Nannestad vgs. Svært engasjerte ungdomspolitikere, en dyktig ordstyrer og spørsmål fra publikum gjorde det til en høylytt og engasjerende debatt.